ZÁRUKY A ZLATÁ PRAVIDLA

Záruka na lícové cihly a pásky

Záruka se vztahuje na mrazuvzdornost lícových cihel, pásků a rohů.

Záruka se nevztahuje na vady v důsledku opotřebení, či neodborného zacházení. Doporučujeme pečlivou kontrolu zboží při převzetí.

 

Cihelný materiál nesmí být ošetřován nevhodnými přípravky.

Všechny produkty je nutné správně a odborně namontovat pomocí naší společnosti popř. jiné k tomu kvalifikované firmy. V případě vlastní montáže, doporučujeme konzultaci s našim technickým odborníkem.

 

Záruka je platná od doby prodeje materiálu a v případě prodeje nemovitosti je platná i pro nového majitele s originální fakturou.

 

Záruka je pojištěna u pojišťovny GENERALI.

0

let záruka na lícové cihly a pásky

0

let záruka na montáž lícových cihel a pásků

Záruka 7 let na montáž lícových cihel a pásků

Tato záruka se vztahuje na montáž lícových cihel, pásků a rohů firmou Brick & Cotto experts s.r.o. Platná je od doby předání stavby bez vad a nedodělků. Jakékoliv další úpravy fasády, je nutné pro zachování záruky, konzultovat s technikem naší firmy.

Zlatá pravidla pro práci s lícovými cihlami

Vyberete-li si lícové cihly firmy Brick & Cotto experts s.r.o., dostanete vysoce kvalitní materiál se specifickým přírodním vzhledem.

 

Nicméně to je pouze polovina úspěchu.

Zdění z lícových cihel nebo pásků je stejně důležitý aspekt pro dosažení požadovaného vzhledu, jako kvalita materiálu.

 

Proto jsme připravili „Zlatá pravidla“ pro práci s lícovými cihlami, která by měla znát každá firma pracující s tímto materiálem.

Lícové cihly a pásky

 

1) Cihly by měly být zakoupené v jedné objednávce, aby byly z jedné výrobní řady. Pokud by tento postup nebyl možný, je nutné z každé výrobní řady postavit vždy ucelený díl stavby.

 

2) Skladovací prostor musí být chráněn před deštěm, což platí především pro malty a lepidla.

 

3) Vždy je nutné používat speciální malty, spárovací hmoty a lepidla určené pro výstavbu z lícového zdiva.

 

4) Je dobré ověřit barvu malty a druh cihel před započetím stavby. Rovněž doporučujeme vyzkoušet kvalitu provádějící firmy formou malého zdícího testu.

 

5) Je nutné odizolovat první řadu cihel od základů stavby.

 

 

 

 

6) Při zdění je potřeba odebírat cihly z minimálně tří palet současně a promíchávat je.

 

7) Cihly je třeba namáčet, aby nevysály rychle vodu z malty.

 

8) Nesmí se zapomenout na průduchy ve spodku a vršku cihlové zdi a zabezpečit tak tok vzduchu mezi lícovou cihlou a nosnou zdí.

 

9) Důležité je ochránit již vyzděné cihly před deštěm (v průběhu stavby).

 

10) Pozastavte práce, klesne-li teplota pod +5 °C (i v noci).

 

11) Nikdy nepoužívejte nemrznoucí či jiné přípravky do malt a spárovacích hmot.