Proč zateplovat

Zateplovací systémy jsou již řadu let velice aktuální téma. Ceny energií stále stoupají a je velice důležité počítat s tímto i do budoucna. Zároveň je stále aktuálnější snižovat zátěž na životním prostředí a je tudíž nutné hledat ideální řešení těchto problémů.

Zateplení s použitím kvalitní tepelné izolace řeší tyto problémy a v současné době je to jedno z ekologicky i ekonomicky nejpřijatelnějších řešení.

Výhody kontaktního zateplovacího systému:

  1. Úspora financí – i přes vyšší počáteční investici, je částka za úsporu unikajícího tepla velmi vysoká a lze takto ušetřit až 40% nákladů za vytápění vašeho objektu.
  2. Klimatické podmínky - kontaktní zateplovací systém je velmi odolný všem klimatickým podmínkám a řeší tak problémy aby bylo v zimě teplo a naopak aby v létě bylo příjemně chladno.
  3. Tepelné mosty – kontaktní zateplovací systémy odstraňují především u starších objektů případné tepelné mosty
  4. Hluk – tepelná izolace nám pomůže i při případném odstranění hluku z okolí
  5. Estetické hledisko – obrovská možnost volby finálního řešení fasády např. lícovými pásky, různé druhy omítek, kombinace těchto dvou artiklů atd.

Zateplení je možné využít při snižování nákladů na provoz novostaveb, panelových domů, při rekonstrukci staršího domu, kanceláří atd. Možnosti kontaktního systému jsou velice široké a naše firma Vám ráda poradí a případně i samotnou montáž provede.