Zateplovací systémy

Zateplení BAUMIT OPEN

Vlastnosti systému

  • vysoce paropropustný
  • velmi snadno zpracovatelný
  • fasádní desky open reflect mají o 23% lepší tepelně izolační vlastnosti
  • umožňuje podstatně rychlejší vysychání stavebních konstrukcí

Zateplení polystyrénem - EPS-F

Zateplení polystyrénem patří mezi nejčastější způsoby provádění izolace fasád , střech i k zateplování ostatních částí domů. Zateplování polystyrenovými deskami je cenově velmi výhodné a prostředky vynaložené za zateplení mají rychlou návratnost ve formě uspořených nákladů na vytápění.

Proč zateplovat

Zateplovací systémy jsou již řadu let velice aktuální téma. Ceny energií stále stoupají a je velice důležité počítat s tímto i do budoucna. Zároveň je stále aktuálnější snižovat zátěž na životním prostředí a je tudíž nutné hledat ideální řešení těchto problémů.

Zateplení s použitím kvalitní tepelné izolace řeší tyto problémy a v současné době je to jedno z ekologicky i ekonomicky nejpřijatelnějších řešení.