Keramické obklady

Keramické obklady byly u většiny výrobců vyřazeny z výroby, případně byla velmi omezená jejich výroba. Důvodem je, že dnes se již příliš nerozlišuje mezi dlažbou a obklady a ve většině případů se právě dlažbou obkládají i stěny. Vysvětlení je velmi jednoduché, moderní doba si vyžádala, aby podlahy i stěny byly v jedné barvě, či v různých barvách ve stejné sérii. Rovněž se dbá na to, aby spára na podlaze navazovala na spáru na stěně. My nabízíme jak klasické obkladové materiály, tak i obrovské množství dlažeb. Vybírat lze z rozměrů 10 x 10 cm až do rozměru 3,2 x 1,6 m.